Konstantynów Łódzki

Konstantynów Łódzki

Miasto - siedziba gminy miejskiej w powiecie pabianickim, nad Nerem, na Wysoczyźnie Łaskiej.

Na terenie Konstantynowa w 2002 roku odkryto grobowiec sprzed 2500 lat. Nieco wcześniej - w 2000 roku - tuż za północną granicą miasta odkryto ślady obozowisk ludzkich sprzed 8 tyięcy. lat. Na terenie Rszewa, niegdyś oddzielnej wsi, a dziś części miasta do dziś znajduje się średniowieczne grodzisko stożkowate pochodzące najprawdopodobniej z XIV stulecia.

Obszar, na którym leży współczesny Konstantynów znajdował się od 1247 roku w rękach książąt mazowieckich. Sam Konstantynów powstał dopiero w 1821 roku jako prywatna osada sukiennicza założona przez Mikołaja Krzywca-Okołowicza, szambelana króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i posła Rzeczypospolitej, na gruntach majątku Żabice, zakupionego przez Okołowicza w 1801 roku. Pierwszymi mieszkańcami nowo powstałej osady byli głównie tkacze sprowadzeni tu przez Okołowicza z Niemiec.

W 1830 roku osada Konstantynów, nazwana tak na część księcia Konstantego, brata cara Aleksandra III, za sprawą Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego uzyskała prawa miejskie. Stanisław Staszic pisał do tejże Rady, że Konstantynów rozwijał się szybko i bardzo dynamicznie - liczba ludności w latach 1825-30 wzrosła trzykrotnie, z 374 do ponad tysiąca.

Mieszkańcy miasta czynnie uczestniczyli w powstaniu listopadowym, a następnie styczniowym. Wskutek represji carskich w 1869 roku  Konstantynów, podobnie jak setki innych miast polskich, utracił prawa miejskie. Dawne miasto zostało włączone do gminy Rszew.

W 1910 roku Konstantynów uzyskał połączenie tramwajowe z Łodzią. Miasto zostało znacznie zniszczone w czasie I wojny światowej, w gruzach legło 169 domów, a liczba ludności spadła z 12 do 4 tysięcy mieszkańców. W wolnej Polsce, w 1924 roku Konstantynów odzyskał prawa miejskie, które posiada do dzisiaj. Cztery lata później w granice miasta włączono Konstantynówek. W latach 1927-36 miały tu miejsce częste strajki robotnicze. W 1937 roku zatwierdzono nowy herb miasta, na który złożyły sie "w polu czerwonym dwa półksiężyce złotymi barkami ku sobie zwrócone, między nimi miecz srebrny rękojeścią do góry".

Po wkroczeniu Niemców w 1939 roku Konstantynów wcielono do Rzeszy Niemieckiej, nadano mu nazwę "Treustadt", a władze okupacyjne zaplanowały usunięcie z miasta ludności polskiej i żydowskiej, a następnie jego całkowitą germanizację. W 1940 roku utworzono tu jeden z najcięższych niemieckich obozów przejściowych dla ludności polskiej, przekształcony w 1943 roku w istniejący aż do stycznia 1945 roku obóz dla dzieci i młodzieży białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.

Po zakończeniu wojny i odbudowie z ruin w czasach PRL-u Konstantynów pozostawał ośrodkiem przemysłu lekkiego. W 1988 r.okuw granice miasta włączono wsie Dabrowa, Niesięcin, Rszew i Kolonia Rszew, powiększając obszar Konstantynowa do prawie 35 km2.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Wzniesiony w latach 1826-32, z fundacji Mikołaja Okołowicza i jego żony Marianny z Piersickich-Łukaszewiczów, według projektu włoskiego architekta Bologniniego. W 1887 roku świątynię konsekrował...

Kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Neogotycka świątynia w dzielnicy (dawnej wsi) Srebrna została wzniesiona z cegły w 1887 r. według projektu Ignacego Markiewicza. W architekturze budowli zastosowano też elementy neoromańskie...

Dawny kościół ewangelicko-augsburski

Świątynia (obecnie rzymsko-katolicka pw. św. Józefa Robotnika) została wzniesiona w latach 1826-34 wg projektu Ludwika Bethiera. Pierwotnie była to jednonawowa świątynia, nawy boczne dobudowano później...

Cmentarz rzymsko-katolicki

Znajduje się na południowym skraju miasta przy ulicy Łaskiej 61 i sąsiaduje z cmentarzem ewangelicko-augsburskim. Najstarszym zachowanym nagrobkiem jest tu krzyż na piaskowcowym postumencie z 1856 roku stojący na mogile rodziny Lobków...

Cmentarz ewangelicki

Założony w 1835 roku, połączony dziś z cmentarzem rzymsko-katolickim. Najstarsze nagrobki znajdują się w zachodniej części cmentarza. Należą do nich: nagrobek nieznanej osoby z 1856 roku, piaskowcowa płyta na grobie J. S. Kuerbitza (1864 r.)...

Cmentarz żydowski

Konstantynowski kirkut powstał prawdopodobnie ok. 1827 lub 1832 roku, w momencie powstania miejscowej gminy wyznaniowej. Miejsce po nim znajduje się przy ul. Łaskiej, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zajmuje powierzchnię ok. 0,9 hektara...

Miejsce po synagodze

Nieistniejąca już dziś synagoga w Konstantynowie Łódzkim stała w południowo-wschodniej pierzei konstantynowskiego rynku (obecnie Plac Kościuszki 20). Tuż obok, na posesji numer 19 znajdowała się mykwa - żydowska łaźnia. W 1857 r.oku  Żydzi stanowili 21% mieszkańców miasteczka...
Copyright ©2019 zwiedzajlodzkie.pl, All Rights Reserved.